(1)
Álvarez Alonso, C. (Kraków 2020) Dzieła Literackie I Teatralne. Tom. 2: Utwory Poetyckie (1946- 2003). Pod Redakcią Zofii Zarębianki. Zespól Redakcyjny Marta Burghardt, Krzysztof Dybciak, Stanislaw Dziedzic, Anna Karón-Ostrowska, Jacek Popiel, Pawel Ptasznik. Znak. 323 Pp. CPE 2022, 271-276.