Álvarez Alonso, C. (2022) «(Kraków 2020) Dzieła literackie i teatralne. Tom. 2: Utwory poetyckie (1946- 2003). Pod redakcią Zofii Zarębianki. Zespól redakcyjny Marta Burghardt, Krzysztof Dybciak, Stanislaw Dziedzic, Anna Karón-Ostrowska, Jacek Popiel, Pawel Ptasznik. Znak. 323 pp», CUADERNOS DE PENSAMIENTO, (35), pp. 271-276. Disponible en: https://revistas.fuesp.com/cpe/article/view/327 (Accedido: 8diciembre2023).